منشور اتحادیه

 • 1- اتحادیه آوندا ، اعضا و کارکنان آن بعنوان یک تشکل صنفی و مدنی و یکی از اعضای اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران خود را همواره متعهد به حفظ استقلال، آزادي و تماميت ارضي جمهوری اسلامی دانسته و تمامی اقدامات آنها در جهت حفظ و صیانت از منافع ملی کشور و جامعه ایرانیان خواهد بود.

 • اتحادیه آوندا ، اعضا و کارکنان آن بعنوان یک تشکل صنفی و مدنی و یکی از اعضای اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران خود را همواره متعهد به حفظ استقلال، آزادي و تماميت ارضي جمهوری اسلامی دانسته و تمامی اقدامات آنها در جهت حفظ و صیانت از منافع ملی کشور و جامعه ایرانیان خواهد بود.

 • اتحادیه آوندا ، اعضا و کارکنان آن بعنوان یک تشکل صنفی و مدنی و یکی از اعضای اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران خود را همواره متعهد به حفظ استقلال، آزادي و تماميت ارضي جمهوری اسلامی دانسته و تمامی اقدامات آنها در جهت حفظ و صیانت از منافع ملی کشور و جامعه ایرانیان خواهد بود -2 .

 • 3- به عنوان عضوی از مجموعه تشکل های صنفی وحرفه ای کشور، اعضا و کارکنان اتحادیه آوندا در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات صنفی خود همواره قوانین ، ملاحظات و منافع ملی را رعايت كرده و تمامی امور اتحادیه را با مشاركت فعال اعضا و با تمسک به عقل سیال جمعی و نظرات اجماعی آنها به انجام می رسانند. .

 • 3- اتحادیه آوندا و اعضا و کارکنان آن مقید به رعایت اصول و ارزش های انسانی و اخلاقي می باشند و خود را موظف به حفظ و صیانت از اصول راستي و درستي و پاکدستی می دانند..

 • 4- به عنوان عضوی از تشکل های صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کشور ،اتحادیه آوندا ، اركان و کارکنان آن در مقابل جامعه مسئوليت داشته و با مشاركت فعال در سياست گزاري و برنامه ريزي هاي اقتصادي و همكاري و ارایه نظرات مشورتی سازنده به مراجع ذیصلاح در بخش دولتی و حاکمیتی، مساعي جملیه خود را بعنوان شرکای اجتماعی دولت معطوف به تقويت حضور موثر بخش خصوصي در اقتصاد ملی و مشارکت مدنی خواهند نمود-..

 • 5- اتحادیه همچنین در ایفای نقش اجتماعی خود به عنوان یکی از نماینده گان تشکل های صنفی بخش خصوصی کشور از هیچ کوششی درجهت رفع موانع و بهبود شرايط كسب و كار فرو گذار ننموده و در چنین مواردی صرفاً منعكس كننده نظرات اعضاء خود می باشد تا به این ترتیب نقش خود را در توسعه پایدار کشور ایفا می کنند..

 • 6- در تعاملات خود با اعضا و سازمان های دولتی و نهادهای حاکمیتی ، اتاق بازرگانی و سایر ذینفعان و شرکای اجتماعی ، اتحادیه موظف به رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی بوده و تمامی اقدامات آن همواره ‌درجهت حفظ ، صیانت و رعایت حقوق و منافع اجتماعی و اقتصادی اعضا و تضمین احترام اجتماعی آنها صورت می پذیرد..

 • 7- اتحادیه آوندا از تمامی فرصت های ممکن برای توسعه آگاهی و دانش تخصصی اعضای انجمن و ارتقای توانمندی آنها تلاش کرده و برای به اشتراک گذاشتن مهارتهای حرفه ای اعضا و کارکنان خود و توسعه هر چه بیشتر آنها می کوشد. .

 • 8- اتحادیه آوندا خود را موظف می داند تا نسب به ارتقا كمي و كيفي خدمات خود اهتمام ورزیده و نسبت به بهبود شرایط فعالیت حرفه ای اعضا و هر چه کوتاه نمودن روند صدور مجوزها و تضمین هر چه بیشتر منافع اقتصادی و اجتماعی آنها کوشش نماید. .

 • 9- اتحادیه آوندا و کارکنان آن تلاش می كنند با ارتقاء روز افزون مهارت های حرفه ای خود موجبات ارتقاء هر چه بیشتر سازمان متبوع خود را با بهره گيري از همه فرصت ها و ظرفيتهای موجود فراهم آورند. .

آدرس: ایران، تهران، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان بیست و ششم
پلاک 10 ، طبقه سوم ، واحد 12

۰۲۱۸۸۳۱۳۳۸۵-۶

۰۲۱۸۸۸۶۵۹۰۷

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق بع اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور ایران می باشد

طراحی شده توسط تیم جهان سایت